Hvem har gavn af afspænding?
Send mig en mail
Anja Berrill - Afspænding og Psykomotorisk Behandling
Se min profil på Facebook

Hvem har gavn af Holistisk Afspænding?

Idet holistisk afspænding arbejder med uhensigtsmæssige spændingstilstande i kroppen, kan alle, som oplever en form for ubalance eller smerte i bevægeapparatet, have gavn af behandlingen. Ved et kort behandlingsforløb kan du opleve en umiddelbar symptom- eller stres lindrende effekt og mange opnår en bedre søvn.

 

Hvis dine spændinger er mere permanente, kan det kræve et længere forløb for at opnå en blivende ændring. Tids horisonten er svær at anslå, da den er afhængig af, hvorfor og hvorlænge dine spændinger har stået på. Jeg forslår, at man får de første ca. 5 behandlinger med 1 uge til 2 ugers mellemrum, hvor efter tiden imellem hver behandling kan øges. Nogle klienter vælger at bruge Holistisk afspænding som en nænsom forebyggende og vedligeholdende behandling. Et behandlingsforløb kan til en hver tid afbrydes uden, at der opstår en skade hos klienten.

 

Spændinger i kroppen kan opstå som følge af både langvarig fysisk og psykisk overbelastning, traumer og følelsen af ikke at slå til. I dag stilles store krav om engagement og præstation både i arbejds- og familielivet, og vi reagerer alle forskelligt. Nogle bliver anspændte og stressede, og andre nærmest opgivende. Holistisk Afspænding kan hjælpe dig til at imødekomme hverdagslivets krav, hvis du er villig til at begynde en personlig udviklingsproces, hvor du mere bevidst mærker og agerer i forhold til de signaler, kroppen giver dig. En proces som kan resultere i, at du mere ærligt kan sige både til og fra.

 

Læs videre - Hvordan foregår behandlingen?